Danh Mục

16. PHỤ KIỆN - HALOGEN - Sub component

Bóng Halogen, thiếc hàn, nhựa thông, flux, ống gen co, gen chịu nhiệt, ...