Danh Mục

100 tụ 100uF 25V

100 tụ 100uF 25V

Mã sản phẩm: C25V1000uFX100FS
Tình trạng:
999
Giá: 45,000 đ
Mô tả
Sản phẩm liên quan