Danh Mục

100 điện trở 0.33R 1W

100 điện trở 0.33R 1W

Mã sản phẩm: 1W122Rx100
Tình trạng:
999
Giá: 29,000 đ
Mô tả
Sản phẩm liên quan