Danh Mục

>> C. Tụ cao áp 100V-450V

Click vào các giá trị tụ để chọn xem sản phẩm:

400V 450V
Chân cứng Chân mềm Chân cứng Chân mềm
  47uF    
    68uF 68uF
  82uF    
    100uF 100uF
   

150uF (22mm)

150uF (30mm)
150uF
220uF HU  

220uF

220uF HU

 
    330uF  
    470uF  
    680uF