Danh Mục

>> B. Tụ phân cực - polarized

Click vào các giá trị tụ để chọn xem sản phẩm

25V 35V 50V 80V
    0.1uF  
    1uF  
    4.7uF  
    22uF  
    47uF  
68uF      
100uF      
220uF 220uF    
330uF 330uF    
470uF      
680uF      
1000uF      
  2200uF 2200uF  
  3300uF 3300uF  
4700uF

4700uF(22mm)

4700uF(16mm)

4700uF  
      10000uF