Danh Mục

04. ĐIỆN TRỞ - Resistor

Click vào mục tương ứng để xem sản phẩm

A. Điện trở 0.25W chân đồng: 12.000đ / 100 con

B. Điện trở 0.25W 5 vòng màu: 6.000đ / 100 con

C. Điện trở 0.5W: 25.000đ / 100 con

D. Điện trở 1W-2W-3W

E. Điện trở  5W-10W-20W-50W

F. Điện trở 1/6 W

H. Biến trở và núm nhựa

                                                       Xem video hướng dẫn đọc giá trị điện trở: